Menu

Diabeet

Steeds meer mensen krijgen met diabetes te maken. En: van alle gesignaleerde (!) mensen met diabetes krijgt één op de vier vroeg of laat te maken met voetproblemen. Laat u niet verrassen, ben er tijdig bij!!

Door de diabetes kunnen allerlei voetcomplicaties ontstaan zoals een slechte doorbloeding, infecties en/of afname van het gevoel. De Podotherapeut test en controleert de voetfuncties en behandelt de wonden die door de diabetes zijn ontstaan. Niet alleen wordt de wond behandeld door deze goed schoon te maken, maar ook kan de wond eventueel drukvrij worden gelegd met specifieke therapieën. Dit bevordert de genezing van de wond en geeft verlichting van pijnklachten.

In Noord Limburg loopt sinds een aantal jaren een behandeltraject voor diabetes patiënten. Podotherapie Praktijk Boot de Vocht is als erkende en gecertificeerde Praktijk aangesloten bij dit behandeltraject / deze ketenzorg. Het traject wordt gesteund door diverse zorgverzekeraars en kent aparte vergoedingen.

Binnen dit traject worden diabetes patiënten opgeroepen door de huisartsen. Zij doen een basisscreening en verwijzen patiënten door naar de voor hen relevante vervolgstappen, indien noodzakelijk naar podotherapie. Op verzoek van de huisarts of de POH (praktijkondersteuner van de huisarts) doet de Podotherapeut een diabetesscreening. Daarbij worden uw voeten uitgebreid onderzocht, maken we een risicoanalyse, geven we advies ter preventie van wondjes en stellen we de zogenaamde simm indicatie vast. Uiteraard worden aanwezige drukplekken en wondjes direct behandeld. Bevindingen van de screening worden door ons direct teruggekoppeld naar  huisarts of andere verwijzer(s).

Belangrijk is dat mensen met diabetes onder controle blijven bij de Podotherapeut. Door een regelmatige professionele controle kan tijdig ingegrepen worden bij eventuele complicaties en houden we uw voeten in goede conditie.

2318 monofilament

Onderzoek sensibiliteit

Daarnaast kan uw Podotherapeut u tal van adviezen geven, variërend van dagelijkse huid- en nagelverzorging tot de aankoop van goed schoeisel, met name voor diabetici.
Belangrijkste advies voor diabetespatiënten: loop nooit op blote voeten!

Aandachtspunten