Menu

Vergoeding

Vergoeding

Podotherapie Praktijk Boot de Vocht is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit wordt vaak vereist door de verzekeringsmaatschappij.

Erkende Podotherapeuten zijn sinds een aantal jaren direct toegankelijk. Een verwijzing van arts of specialist is niet meer nodig. Voor een aantal patiënten zijn er echter uitzonderingen; zie Directe Toegankelijkheid Podotherapie.


Vergoeding reguliere patiënten:

Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de Podotherapeut worden in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering betekent, dat uw eigen risico (wettelijk en vrijwillig) niet van toepassing is en dus niet wordt aangesproken.

Wat er in uw individuele situatie wordt vergoed, is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij en van het pakket van uw aanvullende verzekering. Jaarlijks wijzigen deze vergoedingen. Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar de het vergoedingenoverzicht op de website van de NVvP.

Check met name in het begin van het jaar of u het juiste jaar raadpleegt en of de site al de meest actuele informatie bevat. Podotherapie Praktijk Boot de Vocht is niet aansprakelijk wanneer genoemde site niet de correcte informatie bevat.

De tarieven die wij hanteren, vindt u hier.


Vergoeding diabetes patiënten:

Podotherapeutische zorg bij de diabetische voet met simm indicatie 1 of hoger, is onderdeel van de basisverzekering en kent de gangbare normeringen voor het eigen risico. Bent u echter diabetes patiënt met simm indicatie 2 of hoger én wordt de zorg geleverd als zijnde ketenzorg (uw arts heeft samen met andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt), dan hoeft u géén eigen risico af te dragen.
MHJ_6528
Incidenteel wordt ook podotherapeutische zorg bij de diabetische voet met simm indicatie 0 vergoed. Dit is van toepassing wanneer u niet in staat bent uw voeten zelf te verzorgen.
Vergoeding is ook dan onderdeel van de basisverzekering en kent de gangbare normeringen voor het eigen risico.